Rhyddid Gwybodaeth

Gwneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Trafnidiaeth Cymru’n cyhoeddi pob math o wybodaeth ar y wefan hon. Cyn gofyn am wybodaeth, gwnewch yn siŵr nad yw ar gael eisoes.
 
I wneud cais Rhyddid Gwybodaeth (FOI) i Trafnidiaeth Cymru o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, e-bostiwch: freedomofinformation@tfw.wales
 
Fel arall, gallwch:
  • Ffonio 029 2167 3434
  • Ysgrifennu at:
Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Trafnidiaeth Cymru
Tŷ South Gate
Wood Street
Caerdydd
CF10 1EW
 
Byddwn yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith.